Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

XSHCM, Xổ số Ninh Thuận (XSHCM) : Kết quả xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên website của chúng tôi

Xổ số Hồ Chí Minh 25/05/2024

G8 56
G7 346
G6 0453 2799 3508
G5 1332
G4 23678 45681 06355
80042 69522 74957 33392
G3 53620 33972
G2 44220
G1 18331
ĐB 056236
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1
2 2;
3 1;2;6;
4 2;6;
5 3;5;7;
6
7 2;8;
8 1;
9 2;9;

Xổ số Hồ Chí Minh 20/05/2024

G8 85
G7 652
G6 6618 3005 4307
G5 1931
G4 75791 88011 09284
81848 54210 16359 55293
G3 24794 79754
G2 92683
G1 37865
ĐB 817292
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 5;7;
1 1;8;
2
3 1;
4 8;
5 2;4;9;
6 5;
7
8 3;4;
9 1;2; 3;4;

Xổ số Hồ Chí Minh 18/05/2024

G8 18
G7 644
G6 6977 4069 2583
G5 7046
G4 75112 69899 73261
41899 34195 83141 16416
G3 50419 25948
G2 50566
G1 81584
ĐB 067456
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;6;9;
2
3
4 1;4;6;8;
5 6;
6 1;6;9;
7 7;
8 3;4;
9 5;9;9;

Xổ số Hồ Chí Minh 13/05/2024

G8 38
G7 649
G6 9782 5090 4323
G5 9344
G4 01892 79035 04069
85861 92539 22624 74152
G3 76210 98118
G2 48222
G1 35512
ĐB 968020
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;8;
2 2;3;4;
3 5;9;
4 4;9;
5 2;
6 1;9;
7
8 2;
9 2;