Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

XSHCM, Xổ số Ninh Thuận (XSHCM) : Kết quả xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên website của chúng tôi

Xổ số Hồ Chí Minh 06/06/2020

G8 18
G7 400
G6 0136 9843 5123
G5 4374
G4 41725 40760 26455
35134 52916 29423 47646
G3 45500 32892
G2 64321
G1 72981
ĐB 717635
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 6;
2 1;3;3;5;
3 4;5; 6;
4 3;6;
5 5;
6
7 4;
8 1;
9 2;

Xổ số Hồ Chí Minh 01/06/2020

G8 99
G7 298
G6 3627 3169 8371
G5 1361
G4 95242 69051 57193
90126 74484 24407 52320
G3 12381 66696
G2 70522
G1 51450
ĐB 499172
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1
2 2;6;7;
3
4 2;
5 1;
6 1;9;
7 1;2;
8 1;4;
9 3;6;8;

Xổ số Hồ Chí Minh 30/05/2020

G8 71
G7 413
G6 1338 6055 4609
G5 2766
G4 46269 20634 79917
29884 86351 94401 34775
G3 84488 35126
G2 98675
G1 91211
ĐB 907577
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1;9;
1 1;3;7;
2 6;
3 4;8;
4
5 1;5;
6 6;9;
7 5;5;7;
8 4;8;
9

Xổ số Hồ Chí Minh 25/05/2020

G8 92
G7 419
G6 3576 1859 2676
G5 5274
G4 61128 63484 14454
37137 78402 16696 07920
G3 81714 08105
G2 33133
G1 70910
ĐB 006149
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2;5;
1 4;9;
2 8;
3 3;7;
4 9;
5 4;9;
6
7 4;6;6;
8 4;
9 6;