Kết quả xổ số Ninh Thuận

XSNT, Xổ số Ninh Thuận (XSNT) : Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên website của chúng tôi

Xổ số Ninh Thuận 09/04/2021

G8 59
G7 006
G6 3785 5512 2251
G5 5960
G4 23876 71796 68614
78853 86650 89731 07811
G3 16293 39332
G2 93762
G1 83286
ĐB 862570
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 1;2;4;
2
3 1;2;
4
5 1;3;
6 2;
7 6;
8 5;6;
9 3;6;

Xổ số Ninh Thuận 02/04/2021

G8 60
G7 352
G6 9314 8553 7667
G5 1846
G4 51412 73064 69420
37885 08578 24820 72718
G3 83749 36846
G2 55328
G1 53290
ĐB 318276
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;4;8;
2 8;
3
4 6;6;9;
5 2;3;
6 4;7;
7 6; 8;
8 5;
9

Xổ số Ninh Thuận 26/03/2021

G8 12
G7 405
G6 7654 3525 8893
G5 1853
G4 13083 29218 94875
26670 48887 01536 87814
G3 54081 17127
G2 64538
G1 35820
ĐB 366321
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 4;8;
2 1; 5;7;
3 6;8;
4
5 3;4;
6
7 5;
8 1;3;7;
9 3;

Xổ số Ninh Thuận 19/03/2021

G8 12
G7 496
G6 8260 8967 8423
G5 0581
G4 74191 75855 88127
81440 07152 35380 05772
G3 25403 35043
G2 19415
G1 61596
ĐB 850304
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;
1 5;
2 3;7;
3
4 3;
5 2;5;
6 7;
7 2;
8 1;
9 1;6;6;